Η μέθοδος που ονομάζεται ορθονυχία χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παθήσεων νυχιών, διορθώνοντας τη λανθασμένη πορεία του όνυχα με τη χρήση υαλωδών ελασμάτων (νάρθηκες). Το έλασμα το χρησιμοποιούμε, ώστε να κρατάμε σταθερά τα πλάγια τμήματα του όνυχα για να μην εισχωρεί στα μαλακά μόρια των δακτύλων.

Σε ποιες παθήσεις εφαρμόζουμε την ορθονυχία;

Συναφείς παθήσεις στις οποίες γίνεται η ορθονυχία με την τοποθέτηση του νάρθηκα  είναι οι ονυχοκρυπτώσεις, ο οστρακοειδής όνυχας  και άλλες παθήσεις που μπορεί να κρίνει ο ειδικός ότι χρειάζεται.

Η θεραπευτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιεί ελάσματα, τα οποία τοποθετεί ο ποδολόγος πάνω στο νύχι. Το θετικό είναι πως η ορθονυχία δεν προκαλεί πόνο και είναι αναίμακτη, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η καθημερινότητα του ασθενούς από τα υαλώδη ελάσματα, και να μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις όποιες δραστηριότητές του. Η θεραπεία με τη χρήση νάρθηκα διαρκεί περίπου ενάμιση χρόνο, ώστε να γίνει σωστή επανάκτηση του όνυχα.

Εκτός από τη θεραπεία με την ορθονυχία, καλό είναι το προσβεβλημένο πόδι να παρακολουθείται τακτικά από τον ποδολόγο, έτσι ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπιστεί, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί άμεσα.